Kancelaria i doświadczenie

Właścicielem Kancelarii DMR LAW jest radca prawny Dorota Monika Rosiak posiadająca ponad 25 lat profesjonalnego doświadczenia w świadczeniu usług prawnych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych: przedsiębiorstw, instytucji i osób indywidualnych.

W latach 1998-2016 Partner w jednej z największych i najstarszych kancelarii prawnych w Gdańsku. Od roku 2016 prowadzi własną firmę DMR LAW.

Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku od roku 1994, jest członkiem Komisji Zagranicznej tej Izby, jak również członkiem Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Biegle włada językiem angielskim i niderlandzkim (flamandzki, holenderski), językiem rosyjskim w stopniu komunikatywnym. Sąd Okręgowy w Antwerpii ustanowił ją tłumaczem przysięgłym języka niderlandzkiego.

Jest konsulem honorowym Królestwa Niderlandów w Gdańsku.

Arbiter i członek Prezydium Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni (2005-2017), członek rad nadzorczych spółek w programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Kształciła się na uczelniach krajowych i zagranicznych (m.in. Uniwersytet w Antwerpii), odbywała staże podyplomowe w prestiżowych niderlandzkich firmach prawniczych. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła Studium Psychologiczne w Sopocie, brała udział w szeregu szkoleń prawniczych i psychologicznych z zakresu prowadzenia negocjacji, m.in. z uwzględnieniem metod stosowanych przez FBI.

Jej doświadczenie zawodowe koncentruje się w obszarze szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i prawa prywatnego międzynarodowego. Obejmuje m.in.:

 • obsługę prawną zarówno polskich jak i zagranicznych przedsiębiorstw o różnym profilu działalności, w tym obsługę wiodącego koncernu energetycznego, podmiotów inwestujących w energię odnawialną (OZE), przemysł stoczniowy i inne obszary gospodarki morskiej, firm prowadzących działalność handlową, przemysłową i rolniczą,
 • negocjowanie i sporządzanie dużych interdyscyplinarnych kontraktów międzynarodowych,
 • zakładanie, przekształcenia, fuzje spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, nabywanie i zbywanie pakietów udziałów oraz akcji, sprzedaż przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, nabywanie i zbywanie nieruchomości, likwidacje i upadłości podmiotów gospodarczych,
 • prawo pracy, w tym kontrakty managerskie,
 • prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo rodzinne i spadkowe,
 • windykację należności i sprawy odszkodowawcze,
 • negocjowanie i zawieranie ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie kilkuset sporów przed sądami powszechnymi i polubownymi, w tym spraw o zabezpieczenie powództwa (m.in. areszty statków i zajęcia ogółu aktywów dłużników), udział w sprawach przed sądami zagranicznymi,
 • prowadzenie tzw. sporów frankowych,
 • sprawy administracyjne, w tym reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych przed organami i sądami administracyjnymi,
 • sprawy stricte transgraniczne, takie jak delegowanie pracowników do pracy za granicą czy zagraniczne sprawy rodzinne i spadkowe, procedury związane z pobytem i pracą cudzoziemców na terytorium RP oraz uzyskiwaniem przez nich obywatelstwa polskiego.

Kontakt

Kancelaria mieści się w Gdańsku.

Spotkania osobiste odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Na życzenie Klienta możliwe jest uzyskanie kompleksowej usługi prawnej bez potrzeby osobistego spotkania, tj. wyłącznie za pomocą środków komunikowania się na odległość, takich jak telefon, e-mail, komunikatory internetowe, poczta tradycyjna, kurierska itp.

dmr@dmrlaw.eu
+48 602 492 616